Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Rybářství 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služby

stažený soubor
Share Button

Poskytnutí příspěvku  je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 9. 10. 2017 od 9 hod. do 30. 10. 2017 do 13 hodin.

Příjemce podpory:

  • Podpora je určena pro podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů.
  • Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
  • Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.
  • Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou na Státním zemědělském intervenčním fondu prostřednictvím Portálu farmáře.
  • Pro komunikaci se SZIF a podání (zaslání) Žádosti o dotaci si žadatel musí zřídit osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>