Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů

shutterstock_154617503.jpg
Share Button

Opatření v rámci této výzvy je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 3. 4. – 23. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb.
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury:
 • Přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady;
 • zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky;
 • podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu;
 • týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností;
 • týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury;
 • vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, řídícím a organizačním systémům.

Forma a výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každého jednotlivého žadatele a výzvu.

Specifika a omezení:

 • Pro veškeré stavební práce v rámci tohoto opatření platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého se stanovuje podpora, jsou pro jednotlivé položky rozpočtu ceny uvedené v katalogu cen stavebních prací (ÚRS PRAHA, a.s., RTS, a.s., Callida, s.r.o.) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.
 • Realizace projektů je na území celé České republiky v časovém rozmezí 12-24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>