Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Technická pomoc – Výzva č.3 Podpora kapacity pro implementaci ISIF na nižší než národní úroveň

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na  provozní náklady související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (ITI), zajištění chodu regionální stálé konference a na zajištění činnosti na ukončování ROP od 1. 1. 2016.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí od  13 10. 2015 do 30. 9. 2023.

Příjemce podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Provozní náklady související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (ITI). Jedná se např. o provozní náklady, personální náklady z hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů, , včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s veřejností, finanční náklady, náklady související s monitorováním a hodnocením strategie a náklady na vytvoření kvalitních pracovních podmínek a zajištění odpovídajícího technického a materiálního vybavení (IT vybavení, atp.). Dále bude podporováno zpracování dílčích strategických dokumentů a analýz pro ITI, metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými nositeli integrovaných nástrojů ITI (sdílená webová platforma, pracovní skupiny, semináře).  Zajištění chodu regionální stálé konference (zejm. činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání regionálních stálých konferencí, příprava odborných podkladů pro zasedání, studie, analýzy).
  • Zajištění činnosti na ukončování ROP od 1. 1. 2016 (zejména personální zajištění, provozní náklady, atd.).

Forma a výše podpory:

  • Finanční alokace výzvy : 1 198 280 000 Kč .
  • Míra podpory 100 % (85 % Kohezní fond, 15 % státní rozpočet).
  • Maximální délka projektu 24 měsíců.

Specifika a omezení:

  • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>