Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Výzva má za cíl podpořit tvorbu nových vzdělávacích programů, které budou propojovat formální a neformální vzdělávání. Dále budou prostřednictvím setkávání podporováni pedagogové a pracovníci v neformálním vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů a při spolupráci formálního a neformálního vzdělávání.

Příjem podpory:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 09. 2017, do 10.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu.
 • Vysoké školy.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Územní samosprávné celky.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního vysílání.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost.
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů.
 • Právnické osoby – akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující DVPP.
 • Organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu – povinná.
 • Aktivita č. 2: Formativní hodnocení (Individuální projekty tematická partnerství a sítě).
 • Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků (Individuální projekty koncepční).
 • Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí (Individuální projekty koncepční).
 • Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání (Individuální projekt tematická partnerství a sítě).
 • Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka (Individuální projekty koncepční).
 • Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu (Individuální projekty koncepční).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
  • 15 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 5.
  • 20 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2, 4 a 7.
  • 30 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3 a 6.

Specifika a omezení:

 • Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Josef Miklík napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se dotace vztahuje i na opravy laboratoří na gymnáziích?
  Děkuji J. Miklík

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   ve výzvě je uvedeno, že není podporována modernizace vybavení vzdělávací instituce.
   Vhodnější se zdá být Integrovaný regionální operační program – 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. V rámci této osy je možné podpořit investice do rozvoje klíčových kompetencí žáků, kam spadají technické i přírodní vědy. Oprava laboratoří by měla být způsobilým výdajem.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ

 2. Petr Jan Kryštof napsal:

  Dobrého dne, může být žadatelem sdružení, resp. zapsaný spolek, který realizuje kulturní akce pro rodiny a také realizuje dramatické kroužky při školách? děkuji.

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   ano, neziskové organizace mohou v rámci této výzvy žádat, pokud vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství či práce s dětmi a mládeží.
   Projděte si znění výzvy, zda Vaše aktivity spadají mezi ty podporované. Více ZDE.

   S pozdravem, KČ

 3. Irena Zlatníková napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se vaše dotace týká i organizace jako je Dětský domov…Konkrétně zaměřené na Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích nebo Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky. Popřípadě mám dotaz, zda vyhlašujete i grant. programy zaměřené na další vzdělávání ped. pracovníků (opět mám na mysli ped. pracovníky Dětského domova). Děkuji za odpověď. Zlatníková

  • Bc. Kateřina Čočková Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   dotace na vzdělávání zaměstnanců poskytují úřady práce. V minulosti existoval program Vzdělávejte se pro růst, kde zaměstnavatelé mohli získat dotaci až 0,5 mil. Kč/měsíčně na školení a vzdělávání vlastních zaměstnanců. Obdoba programu se nyní připravuje i pro nové programové období, měl by se spustit nejdříve v létě 2016. Více informací Vám poskytnou na dané pobočce ÚP.
   OP VVV je spíše určeno pro školy a školská zařízení, případně vědecké instituce. Vždy záleží na konkrétním znění výzvy, jaké právní formy žadatele umožňuje.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>