Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

shutterstock_146565587.jpg
Share Button

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. 11. 2017 do 14. hod.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…).
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
 • Ostatní subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Povinné aktivity:
  • a) Řízení projektu.
  • b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.
  • c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry.
  • d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů.
 • Povinně volitelné aktivity: Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:
  • e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.
  • f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.
  • g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.
 • Volitelné aktivity: Žadatel si může vybrat některou z níže uvedených volitelných aktivit:
  • h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury.
  • i) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů.
  • j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu.
  • k) Členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích.
  • l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše výdajů: 30 000 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Počet žádosti za subjekt žadatele není omezen.
 • Přípustné místo dopadu realizace je území ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko – pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>