Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a VOŠ I

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.
 • Střední školy a konzervatoře zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity pro ZŠ:
  • Personální podpora ZŠ.
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ.
  • Aktivity rozvíjející ICT na SŠ.
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ.
 • Aktivity pro VOŠ:
  • Personální podpora VOŠ.
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ.
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity VOŠ.
  • Aktivity rozvíjející ICT na VOŠ.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí více jak 830 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 200 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč. Maximální částka na žadatele nesmí překročit výši 5 000 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do výše 100 % celkových nákladů.
 • Způsob financování: ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu.
 • Realizace projektů je na území méně rozvinutých regionů a musí být ukončena nejpozději do 28. 2. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>