Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

shutterstock_154505852.jpg
Share Button

Dotaci na podporu rozvoje kompetencí učitelů z fakult vzdělávající učitele a učitelů škol nižšího stupně, mohou získat veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty a školská zařízení, která jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu. Celková alokace této výzvy činí 350 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 24. 3. 2016 do 14 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.
 • Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství, nebo vzdělávání, školení a osvěty:
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo tzv. církevní právnická osoba.
 • Školská zařízení, které jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora rozvoje kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělávání prostřednictvím společenství praxe.
 • Podpora komplexnějšího vypracování výchovných a vzdělávacích strategii za jednotlivé obory, včetně průřezových témat, za účelem zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odporné přípravy, včetně posílení jejich relevance na trh práce.
 • Povinnou aktivitou v rámci projektu je spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou nejméně po dobu jednoho roku.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na výzvu činí 350 mil. Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 mil. Kč a maximální výše 60 mil. Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Způsob financování ex-ante. Výše 1. zálohové platby činí maximálně 30 % celkový způsobilých výdajů projektu.
 • Vysoká škola v roli žadatele je v této výzvě oprávněna podat maximálně dvě žádosti o podporu. Pokud oprávněný žadatel spadá do jiné kategorie oprávněných žadatelů než vysoká škola, je v této výzvě oprávněn podat maximálně jednu žádost o podporu.
 • Podmínkou pro přiznání podpory je vytvoření partnerství s dalšími, přímo specifikovanými subjekty (veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, soukromoprávní subjekty, školská zařízení, příspěvkové organizace MŠMT aj.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>