Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

shutterstock_150993224.jpg
Share Button

Cílem této výzvy je zkvalitnit strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Jedná se o projekty s minimální délkou trvání 5 let. Celková alokace činí více  jak 1,3 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do vyčerpání alokace nejpozději však do 31. 3. 2017 do 14 hod.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Povinná aktivitaŘízení projektu.
 • Povinně volitelné aktivity -
  • Vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) – jedná se o vytvoření systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkum a vývoj, kdy dojde k vytvoření a fungování útvaru na národní úrovni, který bude mít na starosti vyjednávání podmínek a nákup přístupů pro EIZ pro VaV v ČR pro koncové uživatele a vytváření systému informační podpory pro cílovou skupinu. V rámci projektu bude rovněž financován samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ pro VaV v ČR. Podpořeno bude též  vyhodnocení nového systému fungování centralizovaného zpřístupňování EIZ pro VaV.
  • Podpora řízení implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni – řízení Entrepreneurial discovery procesu (dále jen EDP) na národní úrovni a jeho koordinaci s krajskou úrovní a spolupráce s relevantními subjekty tak, aby docházelo k reflektování podnětů vzešlých z EDP konkrétními intervencemi. Jedná se o financování pozice Národního RIS3 manažera a jeho analytického týmu.
 • Žadatel si zvolí právě jednu povinně volitelnou aktivitu.
 • Pro každou povinně volitelnou aktivitu může být podpořen maximálně jeden projekt.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1,36 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 25 mil Kč, maximální výše dotace je 1,3 mld. Kč.
 • Projekty budou financovány do 100 % celkových nákladů.
 • Forma financování ex ante a ex post.
 • U způsobu financování ex ante bude výše první zálohové platby maximálně 30% celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Vyloučenými aktivitami jsou stavby, rekonstrukce, stavební úpravy a aktivity podporované v jiné výzvě OP VVV.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>