Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Dotace na zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje mohou čerpat vyšší územně samosprávné celky, přičemž maximální výše celkových způsobilých výdajů může být až 80 mil. Kč.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 28. 8. 2015.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 6. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé jsou vyšší územně samosprávné celky.

Typy podporovaných projektů:

 • Řízení projektu.
 • Základní tým (je představován pracovníky výkonné jednotky, kteří se podílejí na klíčových aktivitách Smart Akcelerátoru) – cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence výkonné jednotky (zpravidla externí subjekt, s nímž má kraj partnerskou smlouvu), zajistit její stabilizaci a postupný rozvoj.
 • Vzdělávání kraje – cílem aktivity je rozvíjet kompetence členů výkonné jednotky.
 • Mapování – cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat nové intervence.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 650 000 000 Kč.
 • Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Míra podpory je určena následovně:
  • pro méně rozvinuté regiony: EU podíl – 85 %, národní podíl celkem 15 % z toho podíl SR – 0 % a spolufinancování ze strany příjemce minimálně 15 %,
  • Hlavní město Praha: EU podíl 50 %, národní podíl celkem 50 % z toho podíl SR – maximálně 35 % a spolufinancování ze strany příjemce ve výši minimálně15 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 80 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná s jednokolovým modelem hodnocení.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2019.
 • Maximální délka projektu je 42 měsíců, minimální délka projektu je 34 měsíců.
 • Místo dopadu realizovaných aktivit je území kraje, v němž má sídlo žadatel. Výjimku představuje Středočeský kraj, který má sídlo na území hl. m. Prahy, zde musí být dopad realizovaných aktivit na území Středočeského kraje.
 • Udržitelnost výstupů projektu je stanovena na 3 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>