Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č.02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávaní. Důraz je kladen na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce  formálního a neformálního vzdělávání a  ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin.
 • Zájmová sdružení právnických osob nebo spolek – mikroregion.

Typy podporovaných projektů:

 • Předškolní vzdělávání a péče.
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 630 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2018.
 • Minimální délka trvání projektu je 12 měsíců.
 • Maximální délka trvání projektu je 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>