Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

shutterstock_144343411.jpg
Share Button

Dotační program je určený obcím, které jsou zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Finanční podpora má přispět k řešení problematiky vzdělávání dětí právě z těchto lokalit. Důraz je kladen na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporu vzniku platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 3. 2016 do 9. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli mohou být obce a svazky obcí, které jsou zapojené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Typy podporovaných projektů:

 • Řízení projektu.
 • Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání – obce budou podpořeny v rozvoji a realizaci inkluzivního přístupu ke vzdělávání v daném území, např. organizací seminářů a osvětových aktivit zaměřených na inkluzi, realizací studijních stáží atd.
 • Předškolní vzdělávání – aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol.
 • Prevence školní neúspěšnosti – cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 250 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 3 000 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 000 Kč.
 • Financování je formou ex-ante a výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a žáků se SVP ve třídě i škole.
 • Dotace není určena na vznik nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nebudou podpořeny ani projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí nebo vznik a vybavení klubů.
 • Realizace projektu musí být na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>