Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV – Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

Share Button

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 20. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
  • ostatní subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Povinné aktivity - Řízení projektu, Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi, Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.
 • Povinně volitelné aktivity - Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu, Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů, Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu, Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.
 • Volitelné aktivity - Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování, Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu, Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 150 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo dopadu realizace je území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>