Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

shutterstock_153270923.jpg
Share Button

Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů – budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogů VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele. Tito pedagogové VŠ pak následně přispějí ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů (zejména MŠ a ZŠ).

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí trvá do 31. května 2017 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy. Projekty budou realizovány na těchto fakultách. Každá oprávněná vysoká škola podává pouze jednu žádost o podporu souhrnně za celou pedagogickou fakultu.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta.
  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická.

Typy podporovaných projektů:

 • Projektem budou naplňovány všechny čtyři dílčí cíle:
  • I. Zvýšit kvalitu praktické přípravy studentů – budoucích učitelů.
  • II. Zvýšit kvalitu práce vysokoškolských učitelů.
  • III. Rozvíjet kompetence studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky.
  • IV. Podpořit využití technologií a realizaci výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: VŠ, pedagogické fakulty s počty zapsaných studentů:
  • více než 4 000: max. výše celkových způsobilých výdajů je 58 000 000 Kč.
  • 2 000 – 3 000: max. výše celkových způsobilých výdajů je 42 250 000 Kč.
  • méně než 2 000: max. výše celkových způsobilých výdajů je 28 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místo dopadu realizace je území České republiky.
 • Žadatelé jsou povinni do projektových aktivit zapojit min. 30% kateder, ústavů a dalších organizačních součástí pedagogické fakulty (např. středisko pedagogických praxí, atd.), které se podílejí na teoretické i praktické přípravě studentů – budoucích učitelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>