Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na podporu začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických materiálů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 2. 12. 2016 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.
 • Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace).
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol.
 • Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná ve školském rejstříku, kromě mateřských škol.
 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
 • Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory - Podpora mateřských, základních a středních škol v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání.
 • Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce - Aktivity se budou zaměřovat jednak na teoretickou přípravu žáků se SVP na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost, dále také na praktickou přípravu žáků se SVP na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost.
 • Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura - Aktivita se zaměřuje na síťování a spolupráci mezi různými stupni uměleckého vzdělávání.
 • Aktivita č. 5: Rodičovská fóra – Cílem propojovat především rodiče dětí a žáků se SVP. Bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů.
 • Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol - V této aktivitě budou v rámci pilotního ověření vytvářených inovativních záměrů podporováni individuálně integrovaní žáci nebo žáci, kteří jsou vzděláváni ve studijních skupinách nebo třídách.
 • Volitelné aktivity - Aktivita č. 1.: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Aktivita č. 2.: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny; Aktivita č. 3.: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou; Aktivita č. 4.: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nebude podporována tvorba nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Nebudou podpořeny projekty, jejichž hlavním zaměřením je vznik nových webových portálů nebo jejich částí.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>