Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

shutterstock_153270134.jpg
Share Button

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech – vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí je do vyčerpání alokace, nejpozději do 26. 1. 2018 do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy (organizační složky státu),
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.),
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše výdajů: není stanovena. Maximální výše výdajů: je stanovena individuálně pro jednotlivé žadatele dle počtu studií.
 • Projektům se způsobem financování ex ante bude poskytnuta první zálohová platba ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů za první dvě sledovaná období uvedená ve finančním plánu, maximálně však do výše 50 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
 • Aktivita č. 2: Zkvalitnění studijního prostředí – Aktivita cílí na modernizaci a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod. Podpora bude směřovat do vybavení knihoven, studoven, učeben (např. jazykových a počítačových), přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Podporováno bude pořízení nábytku, přístrojů, AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost apod., dílčí úpravy prostor nevyžadující stavební povolení.
 • Aktivita č. 3: Informační zdroje pro výuku – Aktivita cílí na pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty. Aktivity projektu mají za cíl doplňkově podpořit intervence financované z Evropského sociálního fondu SC 1, SC 2, SC 4 IP 1 v PO 2 OP VVV, případně podpořit a navázat na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných z minulého programového období. Nezbytným aspektem při realizaci povinných aktivit je přímá vazba pořízeného/modernizovaného vybavení a pořízených, vytvořených či zpřístupněných elektronických informačních zdrojů na vzdělávání a přímý dopad na cílovou skupinu, tj. studenty VŠ.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu pro každou programovou oblast (VRR/MRR), ve které budou realizovány aktivity projektu (tj. maximálně jednu žádost do VRR a maximálně jednu žádost do MRR).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>