Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP VVV Výzva č.02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Share Button

Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávaní. Důraz je kladen na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce  formálního a neformálního vzdělávání a  ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Příjem žádostí:

 • Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00. Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin.
 • Městské části hlavního města Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj a aktualizace MAP – Cílem aktivity je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán.
 • Evaluace a monitoring MAP – Cílem aktivity je monitoring realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP.
 • Implementace MAP – Cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu. Realizované aktivity jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony II..

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 3 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše je stanovena pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností. Výpočet maximální výše celkových způsobilých výdajů pro jednotlivé ORP vychází z počtu zapojených IZO mateřských, základních a základních uměleckých škol, a to dle následujícího vzorce: 8 000 000 Kč + (počet zapojených IZO v ORP x 100 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Minimální délka trvání projektu je 36 měsíců.
 • Maximální délka trvání projektu je 48 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>