Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP VVV Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

shutterstock_154554782.jpg
Share Button

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 25. 2. 2019, od 10 hod. do 10. 6. 2019, do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:
  • Vysoké školy.
  • Veřejné výzkumné instituce, korporace.
  • Příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků.
  • Organizační složky státu atd.

Typy podporovaných projektů:

 • Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:
  • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“.
  • Řízení projektu.
 • Žadatel si může vybrat některé z níže uvedených volitelných aktivit:
  • Aktivita č. 3: Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace.
  • Aktivita č. 4: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
  • Aktivita č. 5: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.
  • Aktivita č. 6: Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií.
  • Aktivita č. 7: Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím.
  • Aktivita č. 8: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: 70 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • První zálohové platby maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Sídlo žadatele musí být na území ČR.
 • Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky.
 • Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu (žadatelem je zde rozuměno jedno IČO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>