Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

shutterstock_151950830.jpg
Share Button

Dotace na realizaci záměrů v oblasti age managementu. Povinnou přílohou žádosti o podporu je zpracovaný audit age managementu za subjekt žadatele.Na základě výsledků tohoto auditu žadatel nastaví cíle projektu, navrhne klíčové aktivity projektu včetně rozpočtu a stanoví plánované hodnoty monitorovacích indikátorů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 29. 3. 2018, 12:00 hodin.

 Příjemce podpory:

 • Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců minimálně 5 v přepočteném stavu:

Typy podporovaných projektů:

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem5 .
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidi (týmová práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
 • Míra podpory: Nestátní neziskové organizace – 100 %, ostatní – 85 % z celkových způsobilých nákladů.

 Specifika a omezení:

 • Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny:
  • Školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku a vysoké školy.
  • Organizace zaměstnavatelů, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně a odborové organizace.
  • Agrární, hospodářské a profesní komory a další zaměstnavatelské organizace.
  • Subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněnosti žadatele, které k okamžiku předložení žádosti již předložily jinou žádost o podporu v rámci této výzvy.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>