Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg
Share Button

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 23. 4. 2018, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky.
  • Kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Primárně podporované aktivity: poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; motivační aktivity; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; podpora flexibilních forem zaměstnání;
  • Doplňkové aktivity: bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech; doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace pro konkrétní projekt může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů projektu.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>