Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

shutterstock_113712319.jpg
Share Button

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (v rámci výzev 50 a 51, nebo vlastního auditu odpovídajícího standardu provedeného v posledních 3 letech).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. 4. 2017 do 21. 12. 2018, 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace, OSVČ.
 • Státní podnik.
 • NNO.
 • Profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.
 • Kraje, organizace zřizované kraji.
 • Obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí.
 • Sociální partneři.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu.
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákon.

Typy podporovaných projektů:

 • Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu.
 • Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce.
 • Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace.
 • Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života (úprava pravidel pro vnitřní i vnější komunikaci, přístup zaměstnanců k benefitům, nábor, propouštění a povyšování zaměstnanců, apod.).
 • Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích.
 • Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci.
 • Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukromým životem.
 • Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené.
 • Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 000 000 Kč.
 • Míra podpory závisí na typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o podporu musí se žádostí předložit závěrečné zprávy genderového auditu provedeného ne déle než 3 roky před podáním žádosti o podporu za každého zaměstnavatele, na kterého jsou aktivity projektu cíleny.
 • Místo realizace je celá ČR mimo hl. m. Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>