Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad – kraje

Winter semester starts at Leipzig University
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 7. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

 Příjemce podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: Karlovarský kraj, Ústecký kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny – podpora činností, které souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a s poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
 • Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru dalších vhodných aktivit v rámci projekt, které mají napomoci nalézt uplatnění na trhu práce. Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
 • Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží.
 • Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.
 • Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiné nástroje vedoucího k uplatnění na trhu práce, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy(rozhodná pro výběr projektů k financování) : 159 839 815 Kč.
 • Finanční alokace výzvy (podpora): 151 847 824 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není omezena.
 • Míra podpory 91,89 % (146.876.806,- Kč) evropský podíl, 8,11 % (12.963.009,- Kč) národní podíl.

 Specifika a omezení:

 • Maximální délka projektu 3 roky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30.10. 2018.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci projektů pod touto výzvou nesmí docházet k duplicitě s projekty ÚP ČR.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>