Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

shutterstock_124625749.jpg
Share Button

Tento dotační program podporuje aktivity, které jsou zaměřené na zvýšení míry zaměstnanosti cílových osob, zejména  osob starších, dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie IPRÚ.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 4. 2016 do 14. 12. 2018 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a jimi zřizované organizace; dobrovolné svazky obcí; vzdělávací a poradenské instituce (právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení; fyzické osoby, které vedou účetnictví); nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 320 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je  5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu.
 • Výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídicím výborem IPRÚ příslušné strategie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>