Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

dlane
Share Button

Dotace na řešení problematiky zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách mohou získat neziskové organizace (NNO), obce, příspěvkové organizace obcí a poskytovatelé sociálních služeb.

Příjem žádosti:

  • Žádosti jsou přijímány od 23. 9. 2015 do 31. 7. 2016.

Příjemci podpory:

  • Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: NNO, sociální družstva, obce, příspěvkové organizace obcí a krajů,  dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.
  • Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), obchodní korporace.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovány budou aktivity v oblasti sociálního začleňování, vyplývající ze zpracovaných a schválených Strategických plánů sociálních začleňování na úrovni místních samospráv. Jedná se např. o sociální služby, služby pro rodiny a děti, rozvoj a podpora nástrojů sociálního bydlení, podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora sociálního podnikání, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, podpora programů prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, atd.

Forma a výše podpory:

  • Pro NNO až 100 %, pro podnikající subjekty až 85 %, pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace až 95 %.
  • Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 1 000 000 Kč a maximálně 20 000 000 Kč.
  • Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 000 Kč a maximálně 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výzva je průběžná.
  • Cílové území tvoří celá Česká republika mimo HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>