Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost – Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

shutterstock_154505852.jpg
Share Button

Dotace na systémovou podporu sociální práce v obcích a systémovou podporu v oblasti sociálního bydlení v obcích. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli vybrané obce po celé ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 30. 11. 2016.

Příjemce podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Systémová podpora sociální práce v obcích:
  • Výkon sociální práce dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Součinnost sociálních pracovníků projektu se stávajícími sociálními pracovníky úřadu i dalšími pracovníky v rámci organizační struktury úřadu.
  • Součinnost s projektem „Systémová podpora sociální práce v obcích“.
  • Vzdělávání a supervize.
 • Systémová podpora v oblasti sociálního bydlení v obcích:
  • Zpracování analýz potřebných pro tvorbu či aktualizaci lokální koncepce sociálního bydlení podle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025.
  • Tvorba nebo aktualizace lokální koncepce sociálního bydlení na území obce, včetně způsobu financování a spolupráce s dalšími obcemi a relevantními aktéry.
  • Tvorba metodik sociální práce v oblasti bydlení.
  • Pilotní ověření lokální koncepce sociálního bydlení.
  • Součinnost s projektem „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.
  • Vzdělávání.
  • Evaluace projektu.
  • Informační kampaň.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory činí 95 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>