Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Výzva je určena pro projekty podporující zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 31. leden 2019, 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, Kraje, obce a jimi zřizované organizace, Poskytovatelé sociálních služeb, Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče (se zaměřením na zpracování transformačního plánu zařízení v souladu s kritérií MPSV):
  • Tvorba analýz potřebných pro zpracování či revizi transformačního plánu zařízení.
  • Tvorba metodik spojených s transformačním procesem zařízení.
  • Nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů v návaznosti na transformační proces, vytvoření komplexních plánů transformace zařízení.
  • Koordinace procesu přípravné fáze transformace.
  • Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti transformace.
  • Podpora procesu transformace zařízení se zaměřením na: tvorbu a přizpůsobení nástrojů pro aktivní zapojování uživatelů do procesu transformace, podporu pracovníků organizace a dalších skupin zapojených do procesu transformace.
  • Podpora komunikace s dotčenými aktéry, informování a zapojování veřejnosti.
 • B. Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace transformačního procesu zařízení (v souladu se schváleným TP, který splňuje stanovené kritéria MPSV):
  • Koordinace procesu přechodové fáze – přechod uživatelů do nových služeb.
  • Podpora procesu přechodné fáze se zaměřením na podporu: činností cílených na přípravu a přestěhování uživatelů s přednostním ohledem na jejich potřeby, aktivit směřujících k zapojení uživatelů do místní komunity, pracovníků organizace a dalších skupin  zapojených do procesu transformace.
  • Odborné vzdělávání zaměstnanců žadatele.
  • Nákup zařízení a vybavení související s poskytováním služeb.
  • Informování a zapojování veřejnosti.
 • C. Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let):
  • Koordinace procesů souvisejících s potransformační fázi pobytových služeb sociální péče s přímým zacílením na podporu sociálních služeb komunitního charakteru.
  • Aktivity podporující zapojení uživatelů do místní komunity a využívaní dostupných zdrojů. Zvýšení nabídky sociálních služeb komunitního charakteru prostřednictvím zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků.
  • Odborné vzdělávání zaměstnanců žadatele.
  • Nákup zařízení a vybavení související s poskytováním služeb – sloužící k nácviku činností v rámci sociální a pracovní rehabilitace.
  • Monitorování přestěhovaných uživatelů a vyhodnocování úspěšnosti.
  • Informování veřejnosti a zapojování veřejnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%.
  • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %.
  • Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2022.
 • V žádosti o podporu nelze vzájemně kombinovat aktivity z hlediska věcného zaměření projektu A, B, C. V případě potřeby kombinace aktivit, doporučujeme žadateli předložit samostatný projekt pro každou skupinu aktivit zvlášť.
 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>