Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

sp-5
Share Button

Účelem dotace je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Finanční alokace výzvy je 242 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 1. října 2015 do 30. listopadu 2015, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti.
 • Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb.,
 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti:
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.,
  • spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb.,
  • ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb.,
  • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb.,
 • Vzdělávací instituce.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí.
  • Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání sdílené péče.
  • Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce při řešení situace osob.
 • Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v sociálně právní ochraně dětí – rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností, včetně vytváření kontrolních mechanismů.
 • Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné správě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%.
  • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %.
  • Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %.
  • Pro školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.): EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%.
  • Pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku): EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0 %.
  • Pro veřejné vysoké školy: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2019.
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.
 • Programová oblast a území dopadu je ČR bez hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>