Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v Praze

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Ve výzvě jsou podporovány aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na příčiny problémů cílové skupiny, které spočívající především v přímé práci s cílovou skupinou.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 11. do 28. 2. 2029

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Sociální družstva.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřizované obcemi/městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti.
 • Organizace zřizované kraji/hlavním městem Prahou (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení).
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pro aktivitu 2 jsou oprávněnými žadateli: poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče, poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • 2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta.
 • 4) Podporu neformální péče a sdílené péče.
 • 5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi.
 • 6) Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích.
 • 7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti.
 • 8) Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob.
 • 9) Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Pro NNO: EU 50 %, státní rozpočet 50 %, žadatel 0%.
  • Pro podnikající subjekty: EU 50 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 50 %.
  • Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 50 %, státní rozpočet 45 %, žadatel 5 %.
  • Pro školy a školská zařízení: EU 50%, státní rozpočet 50%, žadatel 0%.

Specifika a omezení:

 • Žádost musí být formulována na základě zjištěných problémů a potřeb cílové skupiny, pro kterou je realizace projektu zamýšlena. Komunikace s cílovou skupinou je v naprosté většině případů důležitou součástí projektové přípravy.
 • Programová oblast a území dopadu: hl. m. Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>