Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti cílových skupin

shutterstock_154288988.jpg
Share Button

Dotaci pro podporu zaměstnanosti cílových skupin mohou získat nestátní neziskové organizace a vzdělávací a poradenské instituce, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání. Celková alokace výzvy činí 300 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 3. 2017.

Příjemci podpory:

 • Vzdělávací a poradenské instituce.
 • Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace).
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
 • Bilanční a pracovní diagnostika.
 • Motivační aktivity.
 • Rekvalifikace.
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 • Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Cílové skupiny pro tuto výzvu jsou:

 • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě.
 • Národnostní menšiny.
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory činí až 100 %. Forma financování ex ante. Podpora je poskytována výhradně v režimu podpory de minimis.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1,5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou pouze na jednu cílovou skupinu (A, B, C či D).
 • Území dopadu dotace je celá ČR bez hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>