Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – méně rozvinuté regiony

shutterstock_113712319.jpg
Share Button

Podpora realizace genderových auditů u zaměstnavatelů/lek ve všech typech organizací, včetně státní správy. Potřebnost realizace genderových auditů vychází z přetrvávajících genderových nerovností (nejen) v naší společnosti, a to i přes řadu legislativních i nelegislativních opatření (mezinárodních i národních), které byly za účelem odstranění těchto nerovností přijaty.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 09. 2016 do 30. 12. 2016, 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace, OSVČ.
 • Státní podnik.
 • NNO.
 • Profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.
 • Kraje, organizace zřizované kraji.
 • Obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí.
 • Sociální partneři.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu.
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákon.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou je realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti zaměstnanci (myšleno v přepočtu na celé úvazky v okamžiku uzavření smlouvy o provedení auditu).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory závisí na typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy může každý zaměstnavatel projít genderovým auditem pouze jednou. Výjimku tvoří situace, kdy je z objektivních časových, nebo místních důvodů auditována pouze část určité organizace.
 • Místo realizace je celá ČR mimo hl. m. Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>