Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Dotace na inovační projekty v oblasti sociálního začleňování. Výzva podporuje testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu je 31. 03. 2016.
 • Datum ukončení příjmu plných žádostí je 30. 06. 2016.

Příjemci dotace:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.
 • Obce.
 • Organizace zřizované kraji a obcemi.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Obchodní korporace.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).
 • Sociální inovace představují nové a oproti dostupným alternativám lepší řešení, tj. účinnější, efektivnější, udržitelnější, spravedlivější, která naplňují naléhavé sociální (resp. společenské) potřeby a zároveň vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce. Sociální inovace mohou zahrnovat nové produkty, procesy, služby, organizační uspořádání, regulace, institucionální formy, funkce, role, intervence a nové formy řešení sociálních potřeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 09. 2018.
 • Evaluace je nutnou součástí každé inovace a evaluace v této výzvě představuje hodnocení dopadu (impaktu) inovace v projektu na cílové skupiny/na sociální problém.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>