Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg
Share Button

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 7. 2015.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 13. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu je oprávněným žadatelem pouze hl. m. Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zaměřená zejména na tyto sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti, terénní programy, osobní asistence a podpora samostatného bydlení a další související činnosti.
 • Podporováno bude rovněž celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby a činnosti související se zajištěním, sledováním a kontrolou sítě sociálních služeb hl m. Prahy.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) je 525 200 000 Kč.
 • Finanční alokace výzvy (podpora) je 498 940 000 Kč.
 • Míra podpory financování: EU 50 %, statní rozpočet 45 %, žadatel 5 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je do výše alokace výzvy.

Specifika a omezení:

 • Výzva je uzavřená, průběžná s jednokolovým modelem hodnocení.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Programová oblast a území dopadu je hl. m. Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>