Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 7. 2015.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 13. 12. 2019.

 Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci, odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb.
 • Rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí.
 • Podpora opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci.
 • Podpora systému sociálního bydlení.
 • Podpora procesu střednědobého plánování služeb včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, vytváření a zajištění sítě sociálních služeb na území kraje, podpora a posilování koordinační role obcí.

 Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) je 919 200 000 Kč.
 • Finanční alokace výzvy (podpora) je 873 240 000 Kč.
 • Míra podpory financování: EU 85%, státní rozpočet 10%, žadatel 5%.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná s jednokolovým hodnocením.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Programová oblast a území dopadu je celá Česká republika bez hl. m. Prahy.
 • Partnerství s finančním příspěvkem v této výzvě není přípustné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>