Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

shutterstock_132607382.jpg
Share Button

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Jedná se např. o podporu komunitních center, sociálního podnikání, podporu cílových skupin na trhu práce, příměstské tábory pro děti atd. Celková alokace činí téměř 2 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 04. 2016 do 31. 12. 2021 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupiny (obecně prospěšná společnost; spolek; ústav; zájmové sdružení právnických osob); obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; poskytovatelé sociálních služeb; profesní a podnikatelská sdružení; sociální partneři; školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center.
 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti.
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1,8 mld. Kč.
 • Minimální výše dotace je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 10 000 000 Kč, pro projekty realizované v režimu podpory de minimis činí maximální výše dotace 6 000 000 Kč.
 • Forma financovaní ex ante nebo ex post.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 36 měsíců, s výjimkou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, kde je max. délka projektu 24 měsíců.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>