Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci či jiných strategických dokumentech. Aktivity v oblasti vzdělávání vycházejí z individuálních strategických dokumentů jednotlivých obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 11. 2. 2016 do 11. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace pouze z území hl. m. Prahy:
  • Obce – hlavní město Praha a jeho městské části.
  • Kraje - hlavní město Praha.
  • Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi – pouze základní složky integrovaného záchranného systému.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace.
  • Součástí projektů zaměřených na všechny výše uvedené aktivity mohou být související vzdělávací akce, resp. softwarová řešení apod. V případě projektů zaměřených na rozvoj metod kvality je žadatel povinen doložit jako přílohu žádosti o podporu certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů řízení kvality, který má být dále rozvíjen. Metodu kvality je třeba uplatnit v rámci celé organizace.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory je až 95 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • U projektů zaměřených na tvorbu, realizaci vzdělávacích aktivit a zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě musí tyto vycházet z již existující strategie vzdělávání či obdobného dokumentu, který upravuje systém vzdělávání dané organizace, respektive koncepce řízení lidských zdrojů, ze kterých bude vyplývat potřebnost realizace příslušného projektu. Tento dokument bude tvořit povinnou přílohu žádosti o podporu.
 • V rámci výzvy není podporováno vstupní vzdělávání úředníků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>