Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci či jiných strategických dokumentech. Aktivity v oblasti vzdělávání vycházejí z individuálních strategických dokumentů jednotlivých obcí.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 15. 6. 2018, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace pouze z území hl. m. Prahy:
  • Obce – hlavní město Praha a jeho městské části.
  • Kraje - hlavní město Praha.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora řízení kvality.
 • Podpora tvorby strategických dokumentů.
 • Podpora procesního řízení v organizaci.
 • Nástroje komunikace s veřejností.
 • Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory je až 95 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • U projektů zaměřených na tvorbu, realizaci vzdělávacích aktivit a zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě musí tyto vycházet z již existující strategie vzdělávání či obdobného dokumentu, který upravuje systém vzdělávání dané organizace, respektive koncepce řízení lidských zdrojů, ze kterých bude vyplývat potřebnost realizace příslušného projektu. Tento dokument bude tvořit povinnou přílohu žádosti o podporu.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>