Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

shutterstock_154505852.jpg
Share Button

Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2018, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Kraje.
 • Asociace a sdružení obcí a krajů.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.
 • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory je až 95 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • U projektů zaměřených na tvorbu, realizaci vzdělávacích aktivit a zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě musí tyto vycházet z již existující strategie vzdělávání či obdobného dokumentu, který upravuje systém vzdělávání dané organizace, respektive koncepce řízení lidských zdrojů, ze kterých bude vyplývat potřebnost realizace příslušného projektu. Tento dokument bude tvořit povinnou přílohu žádosti o podporu.
 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>