Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Životní prostředí Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

energeticke uspory
Share Button

Cílem jednokolové výzvy OP Životní prostředí je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 3. 4. 2017 do 30. 11. 2017.
 • Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace je 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Typy podporovaných projektů:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy na schválené projekty je 3 mld. CZK.
 • Podpora bude poskytována formou dotace do 50 % celkových způsobilých výdajů projektu nebo prostřednictvím finančního nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací z prostředků FS.
 • Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. CZK bez DPH.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena na 50 mil. EUR vč. DPH.

Specifikace a omezení:

 • Mezi povinné indikátory patří:
  • odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů,
  • nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů,
  • výroba tepla z obnovitelných zdrojů,
  • snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách,
  • snížení emisí tuhých znečišťujících látek.
 • Výzva se týká celého území ČR.
 • Je umožněna realizace dílčích aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. Přesto bude muset dojít k úspoře CO2 a energie.
 • V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>