Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Životní prostředí Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

energeticke uspory
Share Button

Cílem jednokolové výzvy OP Životní prostředí je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Podporována budou zejména komplexní opatření s delší ekonomickou návratností. Pro optimální snížení spotřeby není dostatečné pouhé zateplení objektu, proto je klíčová i následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 1. 12. 2015 do 15. 4. 2016.
 • Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace je 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Typy podporovaných projektů:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy na schválené projekty je 3 mld. CZK.
 • Podpora bude poskytována formou dotace do 40 % celkových způsobilých výdajů projektu nebo prostřednictvím finančního nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací z prostředků FS.
 • Maximální výše podpory (dotace vč. zvýhodněného úvěru) může činit 90 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. CZK bez DPH.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena na 50 mil. EUR vč. DPH.

Specifikace a omezení:

 • Mezi povinné indikátory patří:
  • Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách,
  • odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů,
  • nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů,
  • výroba tepla z obnovitelných zdrojů,
  • snížení emisí tuhých znečišťujících látek,
  • množství odstraněných prekurzorů částic PM2,5 z terciálního sektoru z podpořených projektů,
  • množství odstraněných emisí PM10 z terciálního sektoru z podpořených projektů,
  • energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov.
 • Výzva se týká celého území ČR.
 • Nově je umožněna realizace dílčích aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. Přesto bude muset dojít k úspoře CO2 a energie.
 • V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>