Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 14. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 500 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Termín zahájení příjmu žádostí je 14. 08. 2015.
 • Termín ukončení příjmu žádosti je 31. 12. 2016.

 Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovaná aktivita 4.3.1. – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce

Forma a výše podpory:

 • Maximální celková dotace je vyhlášena ve výši 500 000 000 Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
 • Maximální výše podpory je 100 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná s jednokolovým modelem hodnocení žádosti.
 • Cílové území tvoří celá Česká republika, mimo území hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum způsobilosti výdajů projektu je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>