Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 18. výzva, PO 3, SC 3.5 – Snížit enviromentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

shutterstock_152474342.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016.
  • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

  • Kraje.
  • Obce a města.
  • Svazky obcí.
  • Organizační složky státu.
  • Státní podniky.
  • Státní organizace.
  • Příspěvkové organizace.
  • Veřejné výzkumné instituce.
  • Vysoké školy a školská zařízení.
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
  • Obchodní společnosti a družstva.
  • Fyzické osoby – podnikající.
  • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.
  • Společenství vlastníků jednotek.
  • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

  • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství.
  • Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií.
  • Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií.
  • Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace: 60 000 000 Kč.
  • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>