Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 49. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

shutterstock_69516427.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 102 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 30. září 2016 (9:00) do 30. listopadu 2016 (20:00).
 • Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádosti.

Příjemce podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky a organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnovu a tvorbu.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
 • Dotace může tvořit maximálně 85 % způsobilých výdajů.
 • Celková alokace programu je 102 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.
 • Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty.
 • Cílová území: Území celé České republiky mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>