Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 5. výzva, PO 3, SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

LII-120x100
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení podílu materiálového využití odpadů a na výstavbu zařízení pro sběr a třídění odpadů. Celková alokace programu je 1 500 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015.
 • Výzva je kolová.

Příjemce podpory:

 • Pro aktivitu 3.2.1: Veřejné subjekty (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
 • Pro aktivitu: 3.2.3: Kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury).
  • Systémy pro separaci (s navýšením kapacity) biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti bez svozových prostředků a manipulační techniky.
  • Systémy pro separaci (s navýšením kapacity) plastů, papírů, skla, kovů, textilu (pouze pro odpadní textil) a nápojových kartonů bez svozových prostředků a manipulační techniky.
  • Výstavba/ vybavení/ modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.
 • Aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
  • Výstavba/ vybavení/ modernizace kompostáren, které zahrnují další systémové prvky, jako je svoz a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše přímých realizačních výdajů je 500 000 Kč (bez DPH).
 • Dotace může tvořit maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Celková alokace programu je 1 500 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Mezi podporované projekty nepatří pořízení svozových prostředků a manipulační techniky.
 • Projekt může být realizován na území celé ČR.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>