Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 57. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor
Share Button

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 80 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 15. června 2017 (9:00) do 15. září 2017 (20:00).

Příjemce podpory:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jeskyní ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH) na jeden projekt.
  • Dotace může tvořit maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.
  • Celková alokace programu je 80 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.
  • Cílová území: Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>