Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 80. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 16. ledna 2017 (9:00) do 28. 02. 2019.
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).
 • Aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 370 mil. Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí pro aktivitu 1.1.1 4 mil. Kč a pro aktivitu 1.1.2 1 mil. Kč.
 • Výše podpory je 85 % způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
 • Cílovým územím je území ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Plzeňské metropolitní oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>