Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 85. výzva, PO 3, SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

LII-120x100
Share Button

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 3. 4. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00).
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 450 mil. Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč (bez DPH).
 • Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílovým územím jsou území ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Ostravské aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>