Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 9. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor
Share Button

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 750 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 14. 8. 2015 do 31. 12. 2016.
  • Výzva je průběžná, s čtvrtletním cyklem vyhodnocení žádosti.

Příjemce podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).
  • Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH) na jeden projekt.
  • Dotace může tvořit maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.
  • Celková alokace programu je 750 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.
  • Cílová území: Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>