Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP – 94. výzva, PO 4, SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace na posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí znehodnocených ekosystémů v sídlech lze čerpat do celkové výše 300 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o podporu jsou zpřístupněny a přijímány od 1. února 2018 (9:00) do 4. dubna 2018 (20:00).

 Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 Typy podporovaných projektů:

  • Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

 Forma a výše podpory:

  • Alokace je schválena ve výši 300 000 000 Kč.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
  • Maximální výše podpory je 60 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Cílové území tvoří celá Česká republika, mimo území hl. města Prahy.
  • Nejzazší datum způsobilosti výdajů projektu je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>