Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 103 Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

shutterstock_156277586.jpg
Share Button

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány do: 31. července 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů pro občany a projekty budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů mohou předkládat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
  • Projekty budování infrastruktury potravinových bank mohou předkládat pouze stávající potravinové banky, tedy organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. Subjekt musí být v době podání žádosti členem České federace potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR), nebo sdružení Charita Česká republika (evidováno na Ministerstvu kultury ČR).
  • Žádosti mohou předkládat také Česká federace potravinových bank a sdružení Charita Česká republika.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • Podporovaná aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč.
  • Maximální výše není stanovena.

Specifika a omezení:

  • V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup traktoru nebo malotraktoru. Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán bezúplatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>