Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 28 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_156474863.jpg
Share Button

Cílem této výzvy v rámci operačního programu životního prostředí je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Realizace projektů je na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy. Celková alokace činí 130 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 3. 2016 do 31. 5. 2016 do 20.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotace je určena pro vlastníky a nájemce pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny.

Typy podporovaných projektů:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 130 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 250 000 Kč.
 • Maximální výše podpory tvoří 85 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
 • Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>