Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 44 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

shutterstock_156474863.jpg
Share Button

Dotace na řešení starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 10. 2016 do 6. 1. 2017.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí;
 • Městské části hl. m. Prahy;
 • Organizační složky státu, státní podniky, státní organizace;
 • Příspěvkové organizace;
 • Veřejné výzkumné instituce;
 • Veřejnoprávní instituce;
 • Vysoké školy a školská zařízení;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy;
 • Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty;
 • Fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
 • Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).
 • Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. Území realizace je celá ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>