Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 75 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

výzkum 1
Share Button

Dotační program na podporu projektů, které mají za cíl odstranit staré ekologické zátěže, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se například o zjištění a sanaci kontaminovaných lokalit nebo podporu realizace průzkumných prací, analýz či rizik.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 11. 2017 (9:00) do 1. 2. 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejně výzkumné instituce a veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

  • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.
  • Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 400 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 500 000 Kč.
  • Maximální procentuální míra podpory v případě realizace průzkumných prací a sanací je 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů je na území celé České republiky a musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
  • Pro to, aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií.
  • Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 9. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>