Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 68 Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

shutterstock_156277586.jpg
Share Button

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 3. 4. 2017 do 31. 7. 2017.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu, státní podniky, státní organizace.
  • Veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce.
  • Městské části hl. města Prahy.
  • Příspěvkové organizace.
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
  • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
  • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
  • Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.
  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.
  • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.
  • Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany budou moci předkládat pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty).
  • Svozový prostředek v rámci projektů předcházení vzniku odpadů nesmí být používán k jiným účelům než těm, které jsou specifikovány v rámci projektového záměru žádosti.
  • V případě podpory prevence vzniku průmyslových odpadů budou podporovány technologie, které zajistí snížení množství odpadů, které vznikají jako nedílná součást výroby, alespoň o 15 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>